Naudinga,  Sveikata

Patikslinta Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategija

Seimas priėmė Seimo nutarimą dėl Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategijos pakeitimo (projektas Nr. XIIIP-3607(2).

Priimtu dokumentu nutarta papildyti Lietuvos sveikatos 2014–2025 metų strategiją aktualiomis nuostatomis, susijusiomis su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 metų.

Strategija papildyta naujais uždaviniai ir veiksmais, atsižvelgiant į šių dienų aktualijas ir vykdomą sveikatos politiką.

Tarp naujų uždavinių – savižudybių skaičiaus mažinimas, burnos higienos ir profilaktinės burnos sveikatos priežiūros įpročių skatinimas, užkrečiamųjų ligų valdymo gerinimas, gynybinės medicinos įtakos sveikatos sistemai mažinimas ir kt.

Tokiu būdu siekiama užtikrinti, kad Lietuvos sveikatos politika būtų kompleksiška ir tvari, pagrįsta principu „Sveikata visose politikose“, integruota į švietimo, ekonomikos, socialinės apsaugos ir kitų politikų sektorius, paremta mokslo įrodymais ir gerąja praktika pagrįstomis intervencijomis, užtikrinanti sveikos aplinkos tvarumą bei holistiškumą, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę, siekiant bendruomeninės gerovės, aukštos sveikatos kultūros, stiprinant tarpinstitucinį bendradarbiavimą, visuomenės psichoemocinę sveikatą, sveikatos priežiūrą visuomenei keliamų grėsmių atvejais ir siekiant, kad Lietuvos gyventojų vidutinė būsimo gyvenimo trukmė 2025 m. būtų 77,5 metų.

Už naujas nutarimo nuostatas balsavo 74 Seimo nariai, susilaikė 28 parlamentarai.

Pranešimą paskelbė: Rimas Rudaitis, Lietuvos Respublikos Seimas