Naudinga

Vyriausybė apsvarstė Sveikatos draudimo įstatymo pataisas dėl ortopedijos techninių priemonių

Šiandien Vyriausybėje svarstytos Sveikatos draudimo įstatymo pataisos, kuriomis siekiama reglamentuoti ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimą. Tokiu būdu bus nustatomos Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) ir ortopedijos įmonių sutarčių sudarymo sąlygos, pagerintas ortopedijos priemonių, būtinų pacientams, prieinamumas, augs šių priemonių pasirinkimo galimybė.

Priėmus Sveikatos draudimo įstatymo pataisas, kurios dar bus svarstomos Seime, sutartis VLK su ortopedijos įmonėmis galės sudaryti ne nustatytu konkrečiu terminu kartą per metus, bet sudaryti bet kuriuo metu, kai tik įmonės kreipsis. Tai ypač gerai, kai į rinką ateina naujos įmonės, nes augant įstaigų, su kuriomis pasirašytos sutartys, skaičiui, auga paciento pasirinkimo galimybės. Informacija apie šių sutarčių sudarymo tvarką bus skelbiama viešai, todėl tai gali paskatinti sutartis su VLK sudaryti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio įmones.

 

Be to, minėtame teisės akte nustatyti kriterijai, kuriais vadovaujantis minėtos priemonės būtų įtraukiamos į kompensuojamųjų priemonių sąrašus. Tai leis pagerinti pacientų aprūpinimą naujomis ortopedijos priemonėmis, jei tam bus finansinių galimybių.

 

Atsižvelgiant į aktualijas, pacientų poreikius, ortopedijos techninių priemonių kompensavimo sistema nuolat tobulinama. Šiuo metu Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką nustato sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti apmokėjimo tvarkos aprašas.

VLK kasmet sudaro sutartis su paraiškas pateikusiomis ortopedijos įmonėmis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis ir apmoka už jas pagal nustatytas bazines kainas. Šiuo metu sutartys dėl minėtų priemonių yra sudarytos su 24 įmonėmis.

Pranešimą paskelbė : Vita Lyskoitienė, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos