Naudinga

Ligonių kasos: didžioji dalis sutarčių su gydymo įstaigomis jau sudaryta

Šiais metais gydymo įstaigų teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) numatyta apie 1,2 mlrd. eurų (2017 m. – 1,1 mlrd. eurų). Šios lėšos jau paskirstytos teritorinėms ligonių kasoms (TLK), kurios sudaro sutartis su gydymo įstaigomis, taip pat apskaičiuotos sutarčių pasiūlymų sumos, o pasiūlymai sudaryti sutartis pateikti 1446 įstaigoms.

 Pirmiausia lėšos paskirstytos TLK pagal jų aptarnaujamose teritorijose gyvenančių asmenų skaičių, atsižvelgiant į gyventojų demografinę sudėtį (amžių ir lytį). Tad lėšos TLK šiais metais paskirstytos taip: Vilniaus TLK – 375,6 mln. eurų (aptarnaujamų asmenų skaičius 1 024 870), Kauno TLK – 292,7 mln. eurų (aptarnaujamų asmenų skaičius 774 710), Klaipėdos TLK – 171,3 mln. eurų (aptarnaujamų asmenų skaičius 454 996), Šiaulių TLK – 165,1 mln. eurų (aptarnaujamų asmenų skaičius 429 210), o Panevėžio TLK – 147,6 mln. eurų (aptarnaujamų asmenų skaičius 369 909).

 Kiekvienos gydymo įstaigos sutartinė suma priklauso nuo jos teikiamų paslaugų struktūros, skaičiuojamuoju laikotarpiu suteiktų paslaugų kiekio ir yra apskaičiuojama pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintus sutartinių sumų planavimo aprašus.

 2018 m. pasiūlytos sutartinės sumos, palyginti su 2017 m. pasirašytomis suplanuotomis sutartinėmis sumomis, padidėjo 4,62 proc. arba nuo 1,089 mlrd. iki 1,139 mlrd. eurų. Sutarties suma kiekvienai įstaigai kis skirtingai ir priklausys nuo to, kokių rūšių paslaugas ji teikia. Pavyzdžiui, bendra pasiūlymų suma už pirminę ambulatorinę priežiūrą padidėjo 6,21 proc. (nuo 189,2 mln. iki beveik 201 mln. eurų), už ambulatorinėmis sąlygomis teikiamas paslaugas – 6,76 proc. (nuo 234,8 mln. iki 250,7 mln. eurų), o už stacionarinio gydymo paslaugas – 3,12 proc. (nuo 505,4 mln. iki 521,2 mln. eurų).

 Pastaraisiais metais stebima tendencija, kad vis daugiau paslaugų, kurios anksčiau buvo teikiamos stacionare, teikiamos ambulatorinėmis sąlygomis. Todėl daugiau augo pasiūlymų sumos pacientų poreikius atitinkančioms ambulatorinėms paslaugoms (ambulatorinei chirurgijai bei dienos stacionarui, dienos chirurgijai), mažiau padidėjo bendra sutarčių suma už stacionarines paslaugas. Tai lėmė ir 2017 m. patirtis, kai sutartyse stacionarinėms paslaugoms buvo numatyta 8,5 mln. eurais daugiau nei faktiškai suteikta pagal sutartis, pacientams dažniau pasirinkus gydytis ambulatoriškai.

 „Džiaugiamės, kad šiais metais sutarčių pasirašymas vyksta numatytais terminais, didžioji dalis sutarčių jau sudaryta, o Panevėžio TLK jau pasirašė visas sutartis. Netrukus gydymo įstaigoms turėsime ir kitų gerų naujienų apie sutarčių sumų tikslinimą ir didinimą. Nuo gegužės 1 d. visos sutarčių sumos bus didinamos apie 10 proc., lėšas nukreipiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų darbo užmokesčiui didinti“, – sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos priežiūros paslaugų departamento direktorius Viačeslavas Zaksas.

Ligonių kasų specialistai primena, kad sutartys sudaromos tik su licenciją sveikatos priežiūros veiklai turinčiomis arba akredituotomis šiai veiklai bei pageidaujančiomis tokias sutartis sudaryti sveikatos priežiūros įstaigomis (viešosiomis ir privačiomis). Paslaugų teikimas turi atitikti Vyriausybės nustatytus kriterijus, o gydymo įstaigos būtų laiku, t. y. kaip numatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu, pateikusios prašymus sudaryti sutartis.

Ligonių kasos kviečia:

  Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba 8 700 88888.

Pranešimą paskelbė : Rimantas Zagrebajev, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos