Naudinga

Sveikatos draudimas studijuojant svetur: ką reikia padaryti, ko ne?

Studijos užsienyje – dalies Lietuvos jaunuolių laukianti didelė permaina, su kuria susiję daug parengiamųjų darbų. Vienas svarbiausių turėtų būti sveikatos draudimas. Tad Vilniaus teritorinė ligonių kasa primena, ką svetur studijuosiantys jaunuoliai būtinai turėtų atlikti kuo greičiau ir ko daryti nereikia.

„Pastebime, kad į užsienį studijuoti vykstantys jaunuoliai kasmet daro dvi esmines klaidas, susijusias su privalomuoju sveikatos draudimu. Vieni laiku tinkamai nepatvirtina savo, kaip studento, statuso, kiti atvirkščiai – paskuba deklaruoti savo išvykimą. Abiem atvejais nutrūksta jaunuolių draustumas – jie praranda teisę gauti valstybės lėšomis apmokamas medicinos paslaugas“, – sako Vilniaus teritorinės ligonių kasos (Vilniaus TLK) Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėja Lina Vitkauskienė.

Valstybės lėšomis visi studentai, studijuojantys pagal nuolatinės studijų formos studijų programas, yra apdraudžiami akademiniams metams. Tam, kad jiems pasibaigus draustumas vėl įsigaliotų, į Europos Sąjungos, Norvegijos, Islandijos, Lichtenšteino ir Šveicarijos aukštąsias mokyklas studijuoti išvykstantys asmenys teritorinei ligonių kasai (TLK) pagal gyvenamąją vietą tiesiog turi pateikti studento statusą patvirtinančią pažymą iš užsienio mokymo įstaigos.

Pasak L. Vitkauskienės, būsimi studentai itin dažnai pateikia užsienio aukštosios mokyklos atsiųstą kvietimą studijuoti, tačiau toks kvietimas studento statuso neįrodo. TLK kartu su asmens tapatybės dokumentu būtina pateikti mokymo įstaigos išduotą oficialios akademinės pažymos originalą, patvirtinantį, kad jaunuolis tikrai ten studijuoja. Draustumui privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) patvirtinti priimami tik originalūs dokumentai.

Pažymą galima pateikti atvykus į TLK, paštu (atsiunčiant pažymos originalą, asmens tapatybės dokumento kopiją, laisvos formos prašymą patvirtinti draustumą) arba per įgaliotą asmenį (būtinas įgaliojimas). Elektroniniu paštu galima atsiųsti pažymą, jeigu joje nurodyta galimybė patikrinti pažymos galiojimą elektroniniu būdu. Studentų draustumas patvirtinamas ir tais atvejais, kai pati aukštoji mokykla TLK atsiunčia elektroninį dokumentą (pažymą apie studijas).

Įsidėmėtina, kad šią pažymą TLK reikia pateikti kiekvienais studijų metais, nes studentų draustumas tvirtinamas pagal pažymoje nurodytus laikotarpius, bet ne ilgiau kaip vieniems akademiniams metams. Nepateikus pažymos, ne tik nutrūksta draustumas, bet ir skaičiuojama PSD įmokų skola, kurią reikia padengti, kad draustumas vėl įsigaliotų. Jei mokslai prasideda vėliau, PSD įmoką už laikotarpį, kol nestudijuojama, būsimi studentai turi susimokėti patys. Pavyzdžiui, jei mokslai prasideda spalį, PSD įmoką už rugsėjį reikia sumokėti savarankiškai.

„Gana dažna situacija, kai įstoję studijuoti užsienyje jaunuoliai deklaruoja savo išvykimą iš Lietuvos, todėl netenka nuolatinio Lietuvos gyventojo statuso, kartu – draustumo valstybės lėšomis. Išvykimo deklaruoti tikrai nereikia, jei vykstama studijuoti į ES šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną ir Šveicariją. Deklaravus išvykimą, sveikatos draudimu tenka pasirūpinti patiems toje šalyje, kurioje studijuojama“, – pabrėžia Vilniaus TLK atstovė.

Į minėtas šalis studijuoti vykstantiems asmenims taip pat rekomenduojama TLK užsisakyti Europos sveikatos draudimo kortelę. Ji patvirtina asmens teisę šių šalių valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančiose gydymo įstaigose gauti gydytojo nuožiūra paskirtą būtinąją medicinos pagalbą, kurios išlaidas kompensuoja valstybinis sveikatos draudimas.

Vilniaus TLK atstovė taip pat atkreipia dėmesį, kad jaunuoliai, vykstantys studijuoti ne Europoje, valstybės lėšomis nėra draudžiami, todėl savo sveikatos draudimu turi pasirūpinti patys. Lietuvoje studijuosiantiems asmenims dėl draustumo patvirtinimo į TLK kreiptis nereikia, nes reikiami duomenys gaunami iš Studentų registro.

Ligonių kasos kviečia:

Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba 8 700 88888.

Pranešimą paskelbė: Vita Lyskoitienė, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos