Naudinga,  Sveikata

Patikslintoje Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategijoje – dėmesys psichoemocinės sveikatos stiprinimui ir savižudybių prevencijai

2019 m. spalio 18 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

2019 m. spalio 17 d. Seimas patvirtino atnaujintą Lietuvos sveikatos 2014–2025 m. strategiją, papildytą aktualiomis nuostatomis, susijusiomis su Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi darbotvarke iki 2030 m., Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos Lietuvos sveikatos sistemos vertinimu, socialinių partnerių siūlymais, užtikrinant, kad Lietuvos sveikatos politika būtų kompleksiška ir tvari, pagrįsta principu „Sveikata visose politikose“.

Tarp naujų uždavinių ­– psichoemocinės sveikatos stiprinimas ir savižudybių prevencija. Šiems uždaviniams įgyvendinti strategijoje numatyta didinti teikiamos psichologinės ir psichiatrinės pagalbos paslaugų prieinamumą, plėsti psichologinės pagalbos ir savižudybių rizikos veiksnių mažinimo prevencinių priemonių, skirtų sunkiomis ligomis susirgusiems asmenims, įgyvendinimą.

Nors strategijoje ir įtvirtinti ilgalaikiai įsipareigojimai kuriant sveikesnę visuomenę, nustatyti sveikatinimo veiklos tikslai ir uždaviniai, Savižudybių ir smurto komisijos nuomone, siekiant savižudybių skaičiaus mažinimo, būtinas atskiras, detalesnis, specializuotas, ne trumpesnis kaip vidutinės trukmės planavimo dokumentas su savižudybių prevencijos veiksmų planu.

Savižudybių ir smurto prevencijos komisijos pirmininkas

Robertas Šarknickas, mob. 8 668 42 154

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija