Naudinga

EILES GYDYMO ĮSTAIGOSE LEMIA NE TIK SPECIALISTŲ TRŪKUMAS

Kiekvienas esame susidūrę su eilėmis gydymo įstaigose. Daugelis dėl susidariusios padėties kaltina neefektyvią registracijos sistemą ir įstaigų vadybą, tačiau priežastys yra gerokai arčiau mūsų. Sparčiai augantis pacientų skaičius, ypač Vilniaus gydymo įstaigose, jų noras konsultuotis pas konkretų specialistą, eiles išaugina nepriklausomai nuo įstaigos pastangų ar atliekamų organizacinių pokyčių siekiant mažinti eiles pas gydytojus specialistus.

Kiekvienas esame atsakingi, kad eilės mažėtų

Viena pagrindinių priežasčių – nemažai užsiregistravusių pacientų, neatvyksta į priėmimą ir apie tai nepraneša. Tokiu būdu atimama galimybė kitiems pacientams paslaugas gauti greičiau. Remiantis VšĮ Antakalnio poliklinikos statistikos duomenimis vidutiniškai net 22 proc. per dieną užsiregistravusių pacientų neatvyksta.

Šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas?

Kita priežastis, kodėl formuojasi eilės, asmuo prašo ar net reikalauja specialisto konsultacijos, kai pagal indikacijas ji nepriklauso. Svarbu prisiminti, jog šeimos gydytojas dirba vadovaudamasis šeimos gydytojo norma, jo kompetencijos yra labai plačios. Būtent šeimos gydytojas vertina paciento būklę ir priima sprendimą dėl gydytojo specialisto konsultacijos poreikio. „Dažnai pastebime, jog šeimos gydytojų siuntimai pas gydytojus konsultantus nepagrįsti, neatitinka reikalavimų. Matome, kad apie 30 proc. pacientų iš viso nereikėjo siųsti konsultantams. Pagal savo kompetenciją jų problemas galėjo ir privalėjo išspręsti patys šeimos gydytojai. Dėl to įgyvendinome naują tvarką, kai specialistai, pas kuriuos yra didžiausios eilės – kardiologai – prieš konsultaciją  įvertina paciento ligos istoriją ir konsultacijos būtinumą.“ – teigia VŠĮ Antakalnio poliklinikos direktorius Evaldas Navickas.

Kiekvienam pacientui svarbu prisiminti, kad asmuo, turėdamas siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai, nebūtinai turi kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje jis yra prisirašęs. Pacientas gali kreiptis į bet kurią kitą gydymo įstaigą, turinčią sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa. Pacientų patogumui informacija apie laukimo eiles pateikiama Vilniaus teritorinių ligonių kasų tinklapyje: https://vilniaustlk.lt/index.php?id=2206. „Eilių pas specialistus priežastis yra ir specialistų trūkumas. Spręsdami dėl emigracijos mastų kylančias problemas turime priimti nepopuliarius sprendimus.“ – galiojančią tvarką apibūdina E. Navickas.

Patekti į mokamą konsultaciją galima greičiau, kodėl?

Dažnai pasirodančios publikacijos internetinėse žinių svetainėse inicijuotos pačių pacientų kaltinant gydymo įstaigas noru pasipelnyti, ilgų eilių nesuvaldymu rodo, kad daugeliui pacientų yra nežinoma ir sunkiai suprantama gydytojų specialistų paslaugų teikimo tvarka ir galimybės.

Kyla klausimas, kodėl paslaugų tinklelyje yra galimybė užsiregistruoti mokamai paslaugai, tačiau pacientas negali tą dieną gauti norimos paslaugos nemokamai.

Antakalnio poliklinika, kaip ir daugelis gydymo įstaigų dirba sutarties su Teritorinėmis ligonių kasomis (TLK) pagrindu. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2018-01-25 išplatintame pranešime spaudai teigia: „Jei žmogus kartą per mėnesį moka (arba už jį darbdavys ar valstybė sumoka) PSD įmokas, visos jam reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos yra apmokamos PSDF biudžeto lėšomis. Todėl pačiam apdraustajam už jas papildomai mokėti nereikia“. Tokia informacija klaidina pacientus, nes realybė yra kitokia. Sutartyje, kurią su TLK pasirašo gydymo įstaiga, numatomos paslaugų teikimo sąlygos ir fiksuota suma už kurią įstaiga gali suteikti paslaugų  privalomuoju sveikatos draudimu draustiems pacientams.

Įvertinus sutartinę sumą, skirtą specialistų konsultacijoms, poliklinikos direktoriaus įsakymu yra patvirtinta, kiek kasdien suteikiama gydytojų specialistų konsultacijų apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) ir kiek jų suteikiama mokamų (kadangi paprastai gydytojo darbo laikas yra ilgesnis, nei reikalinga suteikti numatytas konsultacijas apmokamas iš PSDF).

Kadangi iš PSDF apmokamų paslaugų poreikis viršija TLK garantuojamas galimybes, Antakalnio poliklinika prisiima finansinę riziką ir suteikia nemokamų paslaugų daugiau nei numato sutartis su TLK.

„Deja, galiojantys teisės aktai numato, kad suteikus gydytojų specialistų konsultacijų už didesnę sumą nei nurodyta sutartyje, net jei suteiktos paslaugos bus apmokėtos, jos bus apmokėtos tik dalinai: už konsultacijas, kurių metu atliekamos manipuliacijos – numatytas 70 % dydžio paslaugos apmokėjimas, o jei konsultacijos metu papildomi tyrimai neatliekami – apmokama tik  25 % teisės aktuose numatytos paslaugos kainos.“ – sveikatos apsaugos sistemos apmokėjimo tvarką pristatė E. Navickas

Pranešimą paskelbė : Rūta Radzevičiūtė, VšĮ Antakalnio poliklinika