Naudinga

#SveikataVisiems: sveikiname Pasaulinės sveikatos dienos proga

Balandžio 7-ąją minima Pasaulinė sveikatos diena. Tradiciškai Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) šią dieną dėmesį  kasmet skiria vis kitai svarbiai sveikatos temai. Šių metų šūkis – #SveikataVisiems! Taigi, jau pritarta nuomonei ir suvokta, kad sveikatos priežiūros paslaugos turi būti maksimaliai prieinamos visiems. Tačiau ko trūksta?

Skelbdama šių metų Pasaulinės sveikatos dienos šūkį „Sveikata visiems“, PSO kviečia visus – politikus, pilietinės visuomenės organizacijas, visuomenę ir žiniasklaidą – prisidėti prie visuotinio sveikatos draudimo viešinimo kampanijos savo šalyje. Siekiama, kad kokybiška sveikatos priežiūra būtų prieinama visiems ir kiekvienam, o susirgusiam žmogui netektų svarstyti, ar jis išgalės susimokėti už gydymą dėl to, kad tam neturi pakankamai lėšų.

Lietuvos sveikatos draudimo modelis yra grindžiamas dviem pamatiniais – visuotinumo ir solidarumo – principais. Tad šią dieną mes pasitinkame primindami apie visuotinio draudimo svarbą mūsų šalyje. Sveikatos draudimo visuotinumas mums visų pirma reiškia teisę gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas tuomet, kai jų prireikia. Žinoma, ši teisė įgyjama mainais už prievolę mokėti sveikatos draudimo įmokas. Iš šių įmokų, kartu su įmokomis už valstybės draudžiamus asmenis, kurios yra kaupiamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžete, sumokame už sveikatos priežiūros paslaugas.

Kartu norėčiau priminti ir solidarumo principą, kuris reiškia, kad nepriklausomai nuo sumokėtų įmokų dydžio, visiems garantuojamas vienodas sveikatos priežiūros prieinamumas. Paprastai tariant, svarbiausia, kad apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu žmogus gautų paslaugas tada, kai jam reikia, nepatirdamas finansinių sunkumų.

Lietuvoje rūpestis žmogaus sveikata yra įtvirtintas Konstitucijoje, o visuotinio sveikatos draudimo ir solidarumo principai – Sveikatos draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. Valstybė per privalomojo sveikatos draudimo sistemą laiduoja ir nustato, kad reikiama medicinos pagalba teikiama jos prireikus, apsaugodama žmogų nuo finansinių kliūčių ir sunkumų.

Privalomojo sveikatos draudimo sistema yra naudinga mūsų visuomenei, atsižvelgiant į gerokai kuklesnes nei kitose Europos šalyse sveikatos priežiūros finansavimo galimybes. Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) misija – sudaryti kuo didesnes galimybes pacientams gauti paslaugas, o VLK tai reiškia – tobulinti įstaigos darbą, tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimą, skatinti gydymo įstaigas dirbti efektyviau.

Sveikinu su Pasauline sveikatos diena visus – sveikatos apsaugos politikus, medikus, pacientus, visus mus. Kviečiu diskutuoti, ieškoti geriausių sprendimų ir kurti sveikesnę Lietuvą!

VLK direktorė Jūratė Sabalienė

 

PSO faktai ir statistika:

  • Sveikata yra viena iš žmogaus teisių. Žmonės neturi susirgę mirti tik dėl tos priežasties, kad yra neturtingi ar dėl to, kad sveikatos priežiūros paslaugos yra neprieinamos.
  • Visuotinis sveikatos draudimas yra politinis pasirinkimas, o sprendimui priimti reikalingi  vizija, drąsa ir ilgalaikė įžvalga. Toks sprendimas – tai saugesnis, teisingesnis ir sveikesnis pasaulis kiekvienam jo gyventojui.
  • Apie 20 mln. naujagimių nepaskiepijami jiems būtinais skiepais;
  • Apie 100 mln. žmonių yra nuskurdinami ir turi išgyventi išlaidoms skirdami mažiau nei 1,9 JAV dolerių per dieną, nes turi susimokėti už sveikatos priežiūros paslaugas;
  • Kas dešimtas pasaulio gyventojas išleidžia daugiau nei 10 proc. namų ūkio pajamų sveikatos priežiūrai, patirdamas katastrofines išlaidas.

PSO remia šalis, kurios investuoja į visuotinį sveikatos draudimą, nes tai ilgalaikė investicija į šalies ateitį. Daugiau informacijos – PSO duomenų portale apie visuotinį sveikatos draudimą.

Ligonių kasos kviečia:

 Rūpimus klausimus galima pateikti info@vlk.lt arba 8 700 88888.

Pranešimą paskelbė : Rimantas Zagrebajev, Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos