Naudinga

SRK pritarė odontologų licencijavimo tvarkos pakeitimams

2019 m. spalio 17 d. pranešimas žiniasklaidai 

 

Sveikatos reikalų komitetas (SRK) spalio 16 d. posėdyje pritarė patobulintam Odontologijos praktikos įstatymo projektui Nr. XIIP-3955(3) ir jį lydintiesiems įstatymų projektams. Komitetas pasiūlė, kad įstatymų pakeitimai įsigaliotų nuo 2020 m. gegužės 1 d.

Pagrindinis šių pakeitimų tikslas – reglamentuoti odontologinės priežiūros įstaigų, gydytojų odontologų ir burnos priežiūros specialistų licencijavimo pagrindus, sudaryti vienodas sąlygas (pagal tuos pačius licencijavimo modelius) pradėti ir vykdyti veiklą odontologinės priežiūros įstaigoms, gydytojams odontologams, burnos priežiūros specialistams, kaip ir kitoms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms ir specialistams, sumažinti administracinę naštą ir pagerinti odontologinės priežiūros ir burnos priežiūros paslaugų kokybę bei pacientų saugą visų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir specialistų licencijavimą bei priežiūrą pavedus vienai institucijai – Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai.

Odontologų veiklos licencijavimo perkėlimas Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai leis ne tik didinti skaidrumą, socialinį teisingumą, aiškumą, mažinti administracinę naštą, bet ir didins paslaugų kokybę, nes tarnyba vykdys visapusišką šių paslaugų priežiūrą. Be to, surinktos lėšos, priešingai nei iki šiol, pateks tiesiai į valstybės biudžetą.

Numatoma, kad už išduodamas, odontologijos praktikos, burnos priežiūros praktikos ir įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas odontologinėms priežiūros įstaigoms būtų imama valstybės rinkliava.

Sveikatos reikalų komiteto biuras (tel. (8 5) 239 6783, el. p. sveikrkt@lrs.lt)

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija