Naudinga

Sporto turnyras, knygų paroda, meninė programa – kurtiesiems

Lietuvos kurčiųjų draugija mini 80 metų veiklos sukaktį, o ne taip seniai, paskutinį rugsėjo sekmadienį, minėta ir Tarptautinė kurčiųjų diena. Šio minėjimo šventė atsirito ir į Kėdainius. Penktadienį Kėdainių arenoje įvyko Kauno apskrities 10-ies kurčiųjų organizacijų renginys.

Buvo surengtas XI tarprajoninės kurčiųjų sporto turnyras, knygų paroda, skirta Lietuvos kurčiųjų draugijos 80-mečiui ir atkurtos Lietuvos 100-mečiui, taip pat parodyta meninė šventės programa.

Malonu, kad sporto žaidynėse Kėdainių kurčiųjų komanda iškovojo antrą kartą iš eilės I vietą.

Šventinėje programoje dalyvavo Kauno apskrities kurčiųjų organizacijos saviveiklininkai, Jurgitos Liebienės vadovaujami šokių studijos „Izzadora“ šokėjai, Krakių kultūros šiuolaikinio šokio kolektyvas „Step by step“, Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos šiuolaikinio šokio kolektyvas „Mes“.

Pagrindinė šventės organizatorė – Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminė organizacija, kuriai vadovauja pirmininkė Viktorija Mockutė. Taip pat prisidėjo Kėdainių rajono savivaldybė.

Šventėje dalyvavo Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora, viceprezidentas Mykolas Balaišis, Kauno teritorinės valdybos pirmininkė Jūratė Pugačiauskienė ir kiti svečiai.

Į šventę pasveikinti susirinkusiųjų su glėbiu padėkų, gėlių ir šventiniu tortu vyko administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis. Sveikindamas susirinkusiuosius, jis visiems linkėjo prasmingos veiklos, sveikatos ir stiprybės.

O. Kačiulis įteikė mero padėkas šiems labiausiai nusipelniusiems Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos nariams: Onai Barbačkovai, Danutei ir Alfredui Bandzevičiams, Enrikui Česlovui ir Janinai Čepuliams, Skirmantui Brazauskui, Svajūnui Sadauskui, Ramutei Burdienei, Daivai Plusčiauskienei, Astai ir Valdemarui Dulkinams, Lydijai Baitienei, Regimantui Gilui, Kristinai Užkurėlienei. Trys padėkos įteiktos Lietuvos kurčiųjų draugijos Kauno teritorinės valdybos Kėdainių pirminės organizacijos narėms: Danai Morozienei, Jūratei Rakauskienei, Veronikai Gilienei.

Renginyje dalyvavęs Lietuvos kurčiųjų draugijos prezidentas Kęstutis Vaišnora sakė, kad kurčiųjų bendruomenė tikrai turi kuo džiaugtis ir moka džiaugtis: „Aišku, problemų yra, bet šiandien ta diena, kai pamirštame visas problemas ir švenčiame“.

Klausos negalią turinčių žmonių bendruomenei tebėra aktualios švietimo, gestų kalbos vertėjų, pagalbos iškvietimo į namus, informacijos teikimo problemos. Dėl įvairių priežasčių Lietuvoje visiškai negirdi arba neprigirdi apie 30 tūkst. žmonių.

Šiuo metu Seimo kultūros komitetas svarsto, kokia procentinė dalis nacionalinio transliuotojo televizinio turinio turi būti verčiama į gestų kalbą, o kokia dalis – titruojama. Taip siekiama sumažinti negirdinčiųjų žmonių informacinę atskirtį, juos grąžinti į  visavertį visuomenės gyvenimą.

1938 m. kovo 24 d. prasidėjo Lietuvos kurčiųjų draugijos istorija, o 2018 m. kovą Vytauto Didžiojo Universitete vyko LKD 80-mečio minėjimas. Draugija jau 25 metus yra pasaulinių, 10 metų Europos kurčiųjų organizacijų narė, o nuo 1995 m. pradėta minėti ir Tarptautinė kurčiųjų diena. Ji minima paskutinį rugsėjo sekmadienį, bet kol nuvilnija per visus rajonus, tai praeina ir geras mėnuo.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija, tel. 69543, 69559

Cituojant arba kitaip platinant Kėdainių rajono savivaldybės informaciją, prašome nurodyti informacijos šaltinį

Pranešimą paskelbė: Valentinas Jankauskas, Kėdainių rajono savivaldybė