Naudinga

LMS POZICIJA DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TINKLO OPTIMIZAVIMO

Lietuvos medikų sąjūdis (LMS) iš esmės pritaria Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlomam sveikatos priežiūros tinklo optimizavimui. Tačiau šių teisės aktų pakeitimai nėra pilna Sveikatos reforma, nes jie apima tik valstybinio stacionarų tinklo, teikiančio aktyvaus gydymo paslaugas, pertvarką. Perortvarkant šių įstaigų tinklą neužsimenama apie labai svarbų komponentą – pacientų pervežimo ar pavežėjimo paslaugas bei jų apmokėjimą. Ypatingai svarbu atkreipti dėmesį į paciento grąžinimą atgal į namus, nes tai nėra sveikatos paslaugos ar būtinoji pagalba, tai yra socialiniai klausimai.

Neabejotinai manome, kad būtina sudaryti vienodas teisines sąlygas veikti visoms sveikatos priežiūros įstaigoms būsimame tinkle, nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos, ir netaikant jokių išimčių.

Esame įsitikinę, kad toks tinklo optimizavimas, taip pat ir visa sveikatos sistemos reforma, nebus sėkmingi, jeigu kartu nebus sprendžiami papildomo finansavimo, kaip įkainio už paslaugas didinimo, pacientų priemokų ir alternatyvaus sveikatos draudimo, klausimai.

Pritariame vadovų rotacijai ir kadencijų ribojimui, skaičiuojant kadencijas ne nuo įstatymo įsigaliojimo datos, o nuo konkretaus vadovo darbo pradžios. Siūlome vadovų metines ataskaitas rengti remiantis kaštų – naudos analize. Nėra iki galo aiškūs nepriekaištingos reputacijos kriterijai bei jų vertinimas.

Siekiant dar efektyvesnės reformos, siūlome atlikti ir SAM bei tiesiogiai jai pavaldžių įstaigų veiklos auditą, tokiu būdu įvertinti jų veiklos efektyvumą. Mažinant sveikatos priežiūros tinklą, tikslinga mažinti ir jų veiklą administruojančių organizacijų skaičių (teritorinės ligonių kasos) iki adekvataus skaičiaus ir dydžio, atsižvelgiant į tas pačias gyventojų skaičiaus mažėjimo tendencijas, veiklos efektyvumui didinti diegti LEAN vadybos sistemą ir administruojančiose institucijose.

LMS primena ir kitus svarbius procesus, būtinus vykdyti lygiagrečiai su valstybinių stacionarinių įstaigų tinklo optimizavimu:

  • e-sveikatos įveiklinimas pilnu pajėgumu bei nuolatinis jos tobulinimas;
  • adekvačių sveikatos paslaugų įkainių, atitinkančių realias sąnaudas, nustatymas ir nuolatinė peržiūra pagal infliacijos lygį šalyje;
  • valstybės draudžiamųjų įmokų į Privalomojo sveikatos draudimo fondą (PSDF) didinimas;
  • neatidėliotinas pacientų žalos atlyginimo,,be kaltės” įstatymo priėmimas;
  • tolimesnis gydytojų, rezidentų, slaugytojų ir kitų sveikatos sitemoje dirbančiųjų asmenų atlyginimų kėlimas;
  • adekvačių medikų darbo krūvių sureguliavimas;
  • medicinos darbuotojų tobulinimosi tvarkos atnaujinimas ir adekvatus finansavimas;
  • gydytojo padėjėjo (asistento, sekretorės) pareigybės įvedimas;
  • didesnių teisių, kompetencijų ir atsakomybių suteikimas slaugytojoms bei kitiems sveikatos priežiūros specialistams, taip mažinant perteklines funkcijas šiuo metu priskirtas gydytojams.

Dar kartą pabrėžiame – LMS analizuoja ir kelia rizikas, tačiau yra atviras diskusijoms ir progresyviems pokyčiams, todėl siūlome inicijuoti plačią diskusiją su visa medikų bendruomene apie tikrą ir maksimaliai efektyvią Sveikatos reformą, neišvengiamai reikalingą Lietuvos medikams ir pacientams.

Pranešimą paskelbė: Živilė Gudlevičienė, Lietuvos medikų sąjūdis