Naudinga

ES parama, ką reikia žinoti?

Dauguma Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių universitetų ir aukštųjų mokyklų, puikiai įgyvendina įvairiausius mokslinius projektus ir atlieka tyrimus, kurie yra finansuojami iš ES struktūrinių fondų. Vienas populiariausių yra Horizon projektų rengimas, kuriame gali dalyvauti ne tik pavieniai mokslininkai, bet ir jų grupės. Visi aukšto mokslininkai turi galimybę ne tik gauti finansavimą savo mokslinėms veikloms, bet ir išvykti į mokslines stažuotes, kur gali pasisemti tarptautinės patirties iš kolegų užsienyje ar gauti vertingos informacijos savo moksliniams tyrimams.

Ilgalaikėje Europos strategijoje yra numatytos specialios programos ir kiti paramos šaltiniai, susiję su tam tikra tematika. Vienos pagrindinių temų, aktualių visuomenei ir daugumai Europos Šalių yra klimato kaitos prevenciniai sprendimai, padedantys Jungtinėms Tautoms pasiekti darnaus vystymosi tikslus. Įgyvendinami moksliniai projektai padeda didinti Europos konkurencingumą ir skatina vystymąsi įvairiose srityse: socialinėje, ekonominėje ir kultūrinėje. Taip pat padeda lengviau suburti įvairių sričių ekspertus ir mokslininkus, kurie ne tik kuria inovacijas, bet ir padeda didinti mokslinį potencialą, kurti darbo vietas bei mokslinių žinių bazę ir technologijas. Įgyvendinami projektai skatina ekonominį augimą, pritraukia investicijas ir didina pažangą įvairiose srityse, sprendžiant visuomenei aktualias problemas.

Tad kaip jau ir buvo minėta anksčiau, programa Horizon 2020 yra pagrindinis finansavimo šaltinis, remiantis tiek organizacijų, tiek ir pavienių mokslininkų tyrimus bei mokslinius projektus. Šia programa planuojama finansuoti įvairiausius mokslinius projektus už 95,5 milijardus eurų. Tad jei turite ambicingą idėją, kuri gali virsti realiu projektu, bandykite teikti paraišką finansavimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, skirtų mokslinei veiklai bei tyrimams. Taip, sėkmės atveju, jis gali virsti realybe ir aktualios problemos sprendimu.