Naudinga

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO NR. I-1367 PAKEITIMO ĮSTATYMO PROJEKTO NR. XIIIP-2893(3)

Lietuvos medikų sąjūdis (toliau – LMS) bei nepriklausomos, žemiau išvardintos Lietuvos Respublikos medicinos darbuotojus vienijančios profesinės sąjungos nepritaria skubotai bei be išsamių diskusijų parengtam LR Sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – SPĮ) įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. XIIIP-2893(3) (toliau – Projektas).

Projektu formuojama gremėzdiška ir neefektyvi asmens sveikatos priežiūros įstaigų valdymo struktūra. Formuojamos aiškių valdymo funkcijų neturinčios ir tik patariamąją veiklą (331 str. 11 dalis) vykdančios SPĮ valdybos, kurių asmeninė sudėtis formuojama ne kompetencijos pagrindu (pvz., draudžiama jose dalyvauti administracines pareigas turintiems kompetentingiems ASPĮ darbuotojams (331 str. 3 dalis), bet siekiant užtikrinti darbo vietas tinkamą kompetenciją nebūtinai turintiems valstybės tarnautojams (331 str. 1 dalis). Tai, kad rengėjai neteikia didelės svarbos valdybos narių kompetencijai rodo ir Projektu nustatomas šių atlyginimas, kuris negali viršyti 1/5 įstaigos vadovo mėnesinio atlyginimo (331 str. 14 dalis). Nustatomos bent keturios besidubliuojančias patariamąsias funkcijas atliekančios SPĮ struktūros: valdyba, stebėtojų, gydymo ir slaugos tarybos, kurių vertė yra abejotina. Tuo tarpu SPĮ veikiančių profesinių sąjungų atstovų dalyvavimas valdybose yra ypatingai svarbus.

Nustatomi pertekliniai ir nekonkretūs „nepriekaištingos reputacijos“ reikalavimai (9 str. 5 dalis), pažeidžiamas proporcingumo ir lygiateisiškumo principas, išskiriant statutinių institucijų bei kitoms žinyboms priklausančius darbuotojus, kuriems netaikomi „nepriekaištingos reputacijos“ bei kiti reikalavimai (9 str. 10 dalis).  Laikome, kad penkerių metų kadencijų nustatymas universitetinių SPĮ padalinių vadovams yra neproporcingas, pažeidžiantis lygiateisiškumo principus, nes kitų SPĮ padalinių vadovams toks reikalavimas nenustatomas. Projektu smulkmeniškai kišamasi į kasdienę SPĮ veiklą, visuotinio dalininkų susirinkimo kompetencijai priskiriant pvz. „išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir vaistams“ nustatymą (301 str.).

Projektas sudaro sąlygas naikinti Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai svarbių bei konstitucines pacientų teises užtikrinančių institucijų Nacionalinio transplantacijos biuro, Valstybinės psichiatrijos tarnybos nepriklausomumą. LMS bei profesinėms sąjungoms abejones kelia ir universitetinės ligoninės apibrėžimo keitimas, jį pritaikant vienintelei Klaipėdos gydymo įstaigai bei kitos Projekto nuostatos.

RAGINAME Lietuvos Respublikos Seimo narius nepritarti Projekto pateikimui bei grąžinti jį tobulinti.

  

Lietuvos medikų sąjūdis

Santaros klinikų gydytojų sąjunga

Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų profesinė sąjunga

Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojų profesinė sąjunga

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga

Pranešimą paskelbė: Živilė Gudlevičienė, Lietuvos medikų sąjūdis