Verslas

Kilnojamo turto vertinimas, kuris atliekamas patikimo specialisto. Kaip jį išsirinkti?

Dažnai norime, bet nežinome kaip galėtume pinigine išraiška įvertinti vieną ar kitą turimą daiktą. Kartais net nesusimąstome, kad rinkoje egzistuoja kilnojamo turto vertinimas ir šios srities specialistai. Taigi iš karto kyla klausimas, jei norime nustatyti mums priklausančio kilnojamo turto vertę, kaip tuomet teisingai išsirinkti turto vertintoją?

Šis, kaip ir daugelis kitų darbų bei reikalingų priimti sprendimų, gali šiek tiek užtrukti, bet verčiau skirkite šiek tiek laiko patikimam kilnojamo turto vertintojui rasti, nei po to gailėsitės, kad sumokėjote už paslaugą, o likote apgauti arba darbas nebuvo tinkamai atliktas. Taigi svarbiausia bus išsiaiškinti, kad Jūsų išsirinktas žmogus, kuriam kilnojamo turto vertinimas yra kasdieninis darbas, ar tuo užsiimanti įmonė turi teisę verstis šia veikla. Labai svarbu, kad pasirinkta įmonė arba nusižiūrėtas turto vertintojas, kuris atliks Jūsų pavestą jam darbą, būtų įrašytas į Išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sąrašą. Svarbu bus ir atkreipti dėmesį, kokią kvalifikaciją turi darbuotojas, kuriam patikimas turto vertinimas. Egzistuoja šios kvalifikacijos rūšys:

  • nekilnojamojo turto vertintojo;
  • kilnojamojo turto vertintojo;
  • verslo vertintojo;
  • nekilnojamojo turto vertintojo asistento;
  • kilnojamojo turto vertintojo asistento;
  • verslo vertintojo asistento.

Tai dar tikrai ne viskas. Specialistai taip pat ragina prieš samdant vertintoją dar jo pasiteirauti, kokiame regione jis atlieka vertinimus, nes jei reikės atvykti fiziškai apžiūrėti kilnojamą objektą, gali kilti keblumų. Svarbu ir tai, ar darbuotojas bus kompetetingas ir turės pakankamai žinių bei patirties vertinant į Jūsų panašius objektus. Tad vertinant kilnojamąjį turtą yra tiesiog būtina paklausti vertintojo, ar jis tokį turtą jau vertino anksčiau ir turi šiame darbe patirties. Tai ypač liečia specializuotą turtą, kuriam gali reikėti specifinių žinių bei kompetencijos.

Kilnojamojo turto vertė labai mažai priklauso nuo jo vietos. Daikto vertei didžiausią įtaką turi gamybos metai. Gali būti išimčių, jeigu tai – senoviniai arba antikvariniai daiktai. Atsitinka ir taip, kad kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas būna tarpusavyje susiję ir sudaro visumą, juos atskyrus, vertės jau gali skirtis. Kiekvienu vertinimo atveju dėl turto vertinimo metodų geriau konsultuotis su turto vertintoju. Visgi tenka pripažinti, jog dažniausiai praktikoje yra naudojamas lyginamasis vertinimo metodas.